Thời Trang Hiện Đại

Bộ phận Thời trang Hiện đại tổ chức một buổi giới thiệu mang đến cách tiếp cận thời trang đương đại. Được dẫn dắt bởi Britney Nguyễn và Ethan Thái, cùng với các người mẫu của họ, họ có ý định trưng bày những xu hướng thời trang mới nhất và những thiết kế táo bạo. Sự sáng tạo và đổi mới của họ sẽ nâng cao hiệu quả sản xuất một cách trực quan và thu hút đối tượng trẻ.


  • Quay Lại