Thời Trang Truyền Thống

Bộ phận Thời Trang Truyền thống sẽ tổ chức một buổi trình diễn thời trang trưng bày trang phục mang ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Đạo diễn Katherine Phan và Ethan Thái, những người thông thạo các loại hình thời trang truyền thống. Họ sẽ xem xét việc sử dụng các thiết kế đa dạng, các loại vải phong phú, đạo cụ truyền thống và làm việc cùng với các người mẫu của họ để mang đến cho sân khấu cảm giác về sự phong phú và vẻ đẹp văn hóa.


  • Quay Lại